Udearealer med en stor grad af nuacering

Beboerne vil kunne profitere af de rekreative arealer med naturlige kroge, hjørner og grønne fællesarealer til ophold, socialt samvær og aktiviteter.


Terra Nova Landskabsarkitekter er med til at vinde 1. præmie for udførelsen af Plejeboliger ved Engelstoft i Elev.

Bebyggelsen anlægges på en kuperet grund, og for at tilgo­dese etableringen af de enkelte bo enheder tilpasses boligerne terrænet. Niveau springene indarbejdes på en naturlig måde, så de bidrager til et spændende og alsidigt miljø mellem boligerne uden at gå på kompromis med tilgængeligheden.

Udearealerne mellem boligerne indrettes med en stor grad af nuancering, så der opstår naturlige kroge, hjørner og grønne fællesarealer til ophold, socialt samvær og aktiviteter. Dette giv­er beboerne mulighed for at profitere af de rekreative områder, ikke kun ud for deres egen bolig i form af terrasser og haver, men også i kraft af fællesområder til ophold, leg, kreativitet og socialt samvær. En stimulus med stor betydning for beboernes livskvalitet.

Belægningerne består af en ensartet fast, vedligeholdelses- og gangvenlig overflade, så der opnås en jævn og for beboerne genkendelig sammenbinding af hele området. Beplantningen består af genkendelige og karaktergivende planter, der på lige fod med belægningen vil være et strukturerende element for beboerne, og for området som helhed. Et grønt og frodigt anlæg med en bred vifte af sanselige oplevelser.

Adresse
Engelstoft, Elev

Bygherre
Aarhus Kommune

Anvendelse
Boliger, udearealer

Byggeår
2016

Areal
12.000 m²

Arkitekt/ingeniør
KPF Arkitekter/ Hundsbæk&Henriksen