Ankomsttorv - Børnenes Plads - Skulpturpark

I forbindelse med om- og tilbygning af Rådhuset i Grindsted, har en af målsætningerne været, at fastholde stedets og områdets kvaliteter.


Det eksisterende rådhus er i dag beliggende i naturskønne omgivelser med kig mod den gamle bykerne og kirketårnet som blikfang. Disse kvaliteter er fastholdt og forstærket. En anden målsætning har været at tilføre nye kvaliteter, der både sikrer en velfungerende hverdag for Kommunens ansatte, såvel som understøtter de målsætninger som Billund Kommune har sat på dagsordenen.

Her skal der være plads til både Kommunens borgere, fokus på børn med ’Børnenes Hovedstad’ som tema, en bæredygtig og energirigtig drift og mest af alt, skal det være et sted, som den almene borger nemt integrerer i sin hverdag, og her skal derfor være rart at være. Det er mange ønsker samlet på et enkelt sted og er overordnet løst ved at inddele området i forskellige temaområder.

Selve rådhustorvet som ligger langs hele syd facaden på rådhuset, ud mod Jorden Rundt, inddeles i 3 mindre områder, for at nedbryde skalaen og skabe mindre byrum. Hvert område tildeles en særlig karakter og funktion og vil i det daglige aktiveres på forskellig vis. De 3 områder udgøres af: Ankomsttorvet, Børnenes Plads og Skulpturparken. Det samlede rådhustorv udformes i et sammenhængende formsprog, der skaber harmoni og som samler de 3 zoner til det nye Rådhustorv.

Herudover anlægges “Strøget”, som forbinder de grønne eng områder mod nord og ind mod den gamle bydel. Tillige anlægges en Byrådshave i forbindelse med Byrådssalen, der anlægges hængende haver, og parkeringen struktureres.

Adresse
Jorden Rundt, Grindsted

Bygherre
Billund Kommune

Anvendelse
Rådhus

Byggeår
2015

Areal
11.000 m²

Arkitekt/ingeniør
Årstiderne Arkitekter/Grontmij