Unikt boligområde

En bebyggelse med et unikt design og rummelighed med asymmetriske gaderum og parkområder.


Terra Nova Landskabsarkitekter ApS er med til at vinde en konkurrence om opførelse af 60 boliger i Horsens - Rødtjørnen 2, bestående af alm. boliger, ældre- og handicapboliger.

Husene har et design og en rumlighed som er ganske unikt for dette segment, og er baseret på en boligfilosofi, udviklet af Laban Arkitekter i forbindelse med et større og mere eksklusivt byggeri i Skanderborg. Et projekt som Terra Nova Landskab­sarkitekter også er en del af.

De indre gaderum har stor bevågenhed, og gaderne snor sig om de asymmetriske huse og større plantebede. Husene forefindes i to typer, og alle husene er skabt som gårdhavehuse.

Til de enkelte boliger anlægges en mindre have afgrænset af hæk, der følge boligernes 6 kantede form. Langs det snoede og asymmetriske gaderum anlægges plantebede, hvori der plantes Rødtjørn med reference til stedets lokalitet.

I bebyggelsens indre anlægges to parkområder til fællesbrug for hele bebyggelsen. Der etableres snoede stiforløb, græsfælled, buske og fritstående træer, samt mulighed for ophold, aktivitet og leg.

Tillige anlægges fællesfaciliteter som affaldshåndtering, skure og offentlige parkeringsarealer.

Adresse
Rødtjørnen, Horsens

Bygherre
Midtjysk Boligselskab

Anvendelse
Boliger, Udearealer

Byggeår
2016

Areal
27.000 m²

Arkitekt/ingeniør
Laban Arkitekter/Constructa