Smukt skålformet terræn

Området for udvidelsen er beliggende i et smukt skålformet terræn med en eksisterende blandet skovbeplantning af bl.a. skovfyr, lind og birk.


Hovedplanen er udlagt som et stramt geometrisk mønster, der danner kontrast til det kuperede terræn og de organiske plantninger, der udtyndes. Elementerne i parken er stierne, hækkene, træerne, vandet og de forskelligartede gravrum.

Den eksisterende kirkegård forbindes med den nye af 3 stier, én ved materialegården, én ved den asfalterede vej midt på kirkegården og én smal, ved den eksisterende kirkegårds nordøstlige hjørne. Grænsen mellem det nye og den gamle markeres af et bredt rhododendronbælte.

Adresse
Tulipanvej 15, 8600 Silkeborg

Bygherre
Alderslyst Sogn

Anvendelse
Kirkegård

Byggeår
2007

Areal
10.500 m²

Arkitekt
Årstiderne Arkitekter