Opholdsarealer og grønne forbindelser

Bebyggelsens beliggenheden på en sydvendt skråning giver udsyn over landskabet. Bebyggelsen fordeles over 2 etaper og udgør samlet 151 almennyttige boliger. 


Arkitektonisk hovedidé

Etape 1 består af 91 almennyttige boliger - alle udformet som to-etagers rækkehuse med vandret lejlighedsskel. Alle boliger har egen have og altan.

Etape 2 består af 60 boliger, som er fordelt i to delområder på grunden. Alle boliger har egen have og alle to-plans boliger har altan.

Bebyggelsens beliggenhed på en sydvendt skråning giver udsyn over landskabet. De enkelte boliger har alle private haver, og fællesarealerne giver sig til udtryk ved grønninger mellem boligrækkerne og mellem delområderne, og fungerer som opholdsarealer og interne grønne forbindelser.

Bøgehække og blomstrende buske

Som et gennemgående tema plantes store fritstående træer, og der anlægges legearealer stategisk placeret i området. Alle private have adskilles af bøgehække, og samtlige terrænspring, skråninger m.m. beplantes med blomstrende buske.

Der etableres interne veje og parkeringsarealer til alle boliger, og der anlægges et internt stisystem, der tilgodeser handicapvenlige forhold med adgang til alle boliger.

Adresse
Ormslevvej, Stavtrup

Bygherre
Viby Andelsboligforening

Anvendelse
Almene familieboliger, udearealer

Byggeår
2010 - 2013

Arkitekt/ingeniør
Luplau og Poulsen/Tri-consult