En bygning forholder sig altid til sin kontekst

Landskabet er med til at give karakter og identitet til et område eller en bygning. De uderum vi opholder os i påvirker vores opfattelse af stedet og de bygninger, der er placeret i landskabet. Vores grundtanke er at inkorporere landskabelige værdier og løsninger som en attraktion og generator.


Byrummet

I bearbejdningen af byrummet handler det om at skabe udfoldelsesrum for byens borgere og skabe foranderlige rum, nye attraktioner eller mødesteder og gode rum at opholde sig i med rekreative værdier. Materiale og beplantningsmæssigt tages der højde for at rummene skal være velfungerende og have oplevelsesmæssige kvaliteter året rundt.

Erhverv

Enhver bygning kan forøge sin værdi/udstråling ved en indbydende ankomstsituation, velfungerende og grønne parkeringsarealer samt behagelige grønne rum til medarbejdere og kunder. Det kan være grønne ”oaser” med mulighed for ophold, et indre atrium som fungerer som husets kerne eller visuelle uderum som giver herlighedsværdi.

Boligen

En væsentlig del af et boligområde, er hvordan udearealerne fungerer. Området skal som regel fungere for mange forskellige brugere med forskellige behov. Der kan være brug for både det private intime rum og det mere offentlige rum, med mulighed for udfoldelse af liv og aktiviteter med mødesteder og opholdsrum.

Institutionen

Som mål for udformning af udearealer til institutioner, er det vigtigt for os, at der skabes tryghed og mulighed for udfoldelse. Ved at skabe udfordrende læringslandskaber, indbydes til social leg og til styrkelse og stimulering af samtlige sanser. 


Erfaring og kreativitet der giver resultater

Vores grundtanke er at inkorporere landskabelige værdier og løsninger som en attraktion og generator for udvikling af projekter. Landskabet er med til at give karakter og identitet til et område, og vi ønsker at skabe velfungerende, inspirerende områder og oplevelser, som fungerer såvel i helhed, som set fra den menneskelige øjenhøjde.

For Terra Nova Landskabsarkitekter er landskabet en integreret del af arkitekturen. Et sted eller en bygning vil aldrig stå alene, men vil altid forholde sig til en kontekst, en by, et landskab. Landskabet vil altid være med til at give karakter og identitet til et område eller en bygning, og de uderum vi opholder os i påvirker vores opfattelse af stedet og de bygninger, der er placeret i landskabet.

Terra Nova Landskabsarkitekter ApS spænder bredt fra at varetage opgaver med private boliger, boligkomplekser, institutioner, erhvervsområder, domiciler, offentlige byrum, parker, torve og pladser, havneområder m.m..

En bred vifte af forskelligartede opgaver lige fra store skalaprojekter og helhedskoncepter til detaljer i forbindelse med byrum, torve og pladser, byrumsinventar mv.

Samtidig har tegnestuen erfaring med alle faser indenfor landskabsarkitektfaget – lige fra skitsering og projektering til rollen som projektleder og byggeleder.

Kunden er altid i centrum. Uanset om der arbejdes med en privat have eller større offentlige arealer, og der skabes et resultat i løbende samarbejde og dialog med kunden.

 


Et resultatorienteret og tilpasset forløb

Da løsningen af en opgave tager udgangspunkt i det specifikke sted, vil to processer aldrig være ens. Processen tilpasses dermed målrettet opgaven ud fra dialog med kunden.

 

Analyse & konceptudvikling

Analysearbejde danner grundlag for en videre konceptudvikling og en kreativ skitsefase inden den endelig projektering og udførelse. Faseinddelingen sikrer en målrettet, systematisk arbejdsproces med møder og klare aftaler imellem hver fase. 


Behovsafdækning

Gennem analyse sikres den helt rigtige løsning i forhold til kundens behov, og projektets omfang, muligheder og udfordringer afdækkes. Der vurderes desuden om tværfaglige kompetencer skal tages i brug.

Vi forstår med andre ord at aflæse kundens behov og opgaven for derved at kunne skabe et bedre resultat med visionære løsninger.


Skitsering

De funktionelle og tekniske krav skal bindes sammen til et arkitektonisk helhedsgreb med rumlige oplevelser og respekt for brugerne. Vi ser det som en vigtig faktor, at projektet fungerer både æstetisk og funktionelt, samt fungerer i konteksten, da et projekt altid vil ses som en del af en eksisterende helhed. For os er det vigtigt, at skabe holdbare løsninger og et realistisk resultat.

Alt efter projektets omfang vælges materialer, inventar og beplantninger, som en del af løsningen.

Skitsefasen afsluttes med en præsentation, der viser det samlede koncept. Produktet kan alt efter projektets omfang være alt fra en plan og skitser, til en præsentationsmappe, plancher eller modeller.


Projektering

Herefter starter den egentlige projektering, der indeholder alt det beskrivelsesmateriale der skal til for projektets gennemførelse.

Vi har mange faglige kompetencer i forhold til de tekniske udfordringer projekteringen byder på, og med vores erfaring kan vi løse projektet helt ned i detaljen.

Gennem vores økonomiske rådgivning optimeres projektets samlede regnskab på flere områder, gennem alt fra indhentning af priser gennem samarbejdsaftaler og effektiv planlægning af byggeperioden.


Udførsel

Der udføres det nødvendige opfølgende arbejde, og selve udførelsen følges på tæt hold, så intentionerne bag projektet bliver til virkelighed. Vi ser det som vores ansvar, at styre projektet igennem den sidste fase, og løse eventuelle problemer undervejs.

Professionel planlægning, styring og tilsyn på byggefasen er en forudsætning for, at kunden i den sidste ende står med det ønskede resultat til tiden. 


Kontakt os for et uforpligtende møde