En markant bydel med et levende design

Bydelen opnår nogle af de karakteristika man finder i gamle byer, hvor gader, bygninger og stræder er langt mere organiske end de mere modernistiske byplaner


Ambitionen med Ovenvande ved Lille Sø i Skanderborg er et skabe en markant bydel, der højner Skanderborg som by, både med tanke på boligudvalget, men især med tanke på etablering af nye byrumsdannelser, der kan være med til at forstærke og udbygge den nuværende midtby.

Det har fra starten af været vigtigt at skabe en bydel, der fremstår markant og levende i designet, og som skaber nogle byrum, der højner oplevelsen af Skanderborg midtby. Dette gøres ved at lave en karismatisk bydel, hvor både bygningsmassen og tagfladerne bugter sig. Således opnår bydelen nogle af de karakteristika man finder i gamle byer, hvor gader, bygninger og stræder er langt mere organiske end de mere modernistiske byplaner.

Derved skabes et langt mere humant byrum, hvor der altid er oplevelser for øjet rundt om hjørnet og i højden. Dette søger vi at fremhæve ved at indbygge grønne elementer hvor det er muligt, både på torve og pladser, men også i altankasser og i grønne zoner i gaderummet.

Samtidig holdes gaderummene fri af trafik, der derved fremstår som gågader med adgang for offentligheden. Der skabes et nyt og markant offentligt bytorv ned mod Lille Sø, som i dag ikke har den store kontakt til resten af byen. Et bytorv, som endvidere kan kobles på den planlagte stiforbindelse rundt om Lille Sø.

Adresse
Søtoften, Skanderborg

Bygherre
Pilgrim/DOMIS

Anvendelse
Byrum, torve, pladser

Projektperiode
2017-

Areal
15.500 m²

Arkitekt/ingeniør
Laban Arkitekter/Søren Jensen Rådgivende Ingeniører