Moderne bebyggelse med regnvandshåndtering

Intentionen med bebyggelsen har været at udforme en moderne almen bebyggelse, der synliggør regnvandshåndtering både i udearealer og i arkitekturen, og at skabe en grøn bebyggelse med store boligkvaliteter.


Terra Nova Landskabsarkitekter ApS er med til at vinde en konkurrence om opførelse af 30 almene bæredygtige familieboliger med tilhørende udearealer.

Intentionen med bebyggelsen har været at udforme en moderne almen bebyggelse, der synliggør regnvandshåndtering både i udearealer og i arkitekturen, og at skabe en grøn bebyggelse med store boligkvaliteter.

Bebyggelsen består af 30 boliger i 15 dobbelthuse, samlet omkring et åbent rekreativt grønt rum. Det grønne rum består hovedsageligt af en grøn passage, der sikrer en sigtelinje, fælles for hele området, ned gennem bebyggelsen, og denne er aktiveret med en vandlegeplads, der synliggør det blå tema med åben håndtering af regnvand til rekreative formål. Syd for passagen omkranser bebyggelsen en grøn lund.

Udearealerne karakteriseres ved at holde fast i områdets natur, således vokser græsset vildt med markblomster i bebyggelsen. Beboernes private haver defineres af en zone af bærbuske, og mindre buske. Interne veje omkranses af vandrender, frugttræer og små bakker i det vilde græs.

Den bærende ide er passagen oppe fra vest ned mod engarealet mod øst. Denne passage er offentligt tilgængelig som et rekreativt miljø, der udgøres af en vandlegeplads, hvor vand håndteres synligt, og med muligheder for at lege med vandsluser og vandterrasseringer, i kombination med en stiforbindelse.

Adresse
Gødvad Enge, Silkeborg

Bygherre
AB Silkeborg

Anvendelse
Boliger, Udearealer, LAR Løsninger

Byggeår
2016 - 

Areal
14.000 m²

Arkitekt/ingeniør
Årstiderne Arkitekter/Søren Jensen Rådgivendeingeniører