Moderne uderum med aktivitet og ophold

Strøget skal være et naturligt pauserum i dagligdagen, med bænke og beplantning i et grønt og moderne udtryk, der indbyder til aktiviteter og ophold.


Nybygningen af tømrerskolen ved Tradium i Randers knyttes tæt til uderummene og et trafikalt forbindelsesstrøg.

Tanken med landskabet er overordnet set, at markerer Forbindelsesstrøget som et særligt vigtigt område, der har til formål at samle eksisterende bygningskroppe, således at kontakten mellem samtlige uddannelsesafdelinger bliver en visuel og trafikal stærk forbindelse, og er på denne måde med til at samle Tradium til ét sted.

Forbindelsesstrøget skal både fungerer som den daglige forbindelse mellem teori- og praksisdelen i tømrerfaget og som en trafikal hoved åre, der leder folk til og fra de forskellige uddannelsesafdelinger.

Derfor er landskabsvisionen fokuseret på et forbindelsesstrøg, der tilbyder mere end et trafikal fodgængerstrøg. Strøget skal være et naturligt pauserum i dagligdagen, med bænke og beplantning i et grønt og moderne udtryk, der indbyder til aktiviteter og ophold.

Der er prioriteret en gennemgående belægning, der forbinder forskellige funktioner som parkering, multibane og samtlige uddannelsesafdelinger. Belægningen er tænkt som et legefyldt og moderne element, der glider ind mellem bygningsstængerne og understreger kontakten mellem nyt og gammelt. Belægningen løber enkelte steder ud og bliver felter med vilde græsser og træer, der er med til at inddele forbindelsesstrøget i flere zoner.

Udover forbindelsesstrøget etableres mod nord nye p-pladser parallelt med den eksisterende vej samt parallelt med en ny parallel vej ved Autoafdelingen. Mod nord/øst anlægges yderligere flere p-pladser, samt et reserveudlæg. Nord for Nybygningen udvides den allerede eksisterende p-plads og syd for Nybygningen placeres de sidste nye p-pladser på det nuværende græsareal ved kantinen.

Langs Blommevej anlægges et gennemgående plantebælte, der på en grøn, frodig og struktureret måde samler Erhvervsskolen, og markerer denne i forhold til omgivelserne.

Adresse
Blommevej, Randers

Bygherre
Tradium Randers

Anvendelse
Uddannelse, aktivitet og ophold

Byggeår
2017

Areal
21.000 m²

Arkitekt/ingeniør
KPF Arkitekter/Vognsen Rådgivende Ingeniører