Fremtidens regnvandshåndtering

Projekterne udformes og bearbejdes på en sådan måde, at de både tilgodeser håndtering og afledning af regnvand nu og i fremtiden, men på samme tid også bidrager med forskønnelse, nytænkning og udvikling til glæde og gavn for beboere og brugere af områderne.


Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning er i gang med en lang række anlægsprojekter, som skal løse de problemer, som opstår på grund af de større regnmængder, der vil ramme os i fremtiden.

Det eksisterende kloaknet kan ikke følge med, når et skybrud rammer, så der er brug for at nytænke hvordan vi leder regnvand væk fra vores byer.

Men regn kan også give værdi og oplevelser for dem, der bor i og bruger byerne. Derfor vil vi gerne indrette vores regnvandsløsninger, så de både kan bruges af børn og voksne og forebygge oversvømmelser.

Fællesbetegnelsen for projekterne er ”klimaprojekter”.

Terra Nova Landskabsarkitekter ApS udarbejder i samarbejde med Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning i øjeblikket en lang række projekter omfattende klimaprojekter for henholdsvis Sølundstien i Skanderborg, Sølund i Skanderborg, Vestergade i Skanderborg, Bytoften i Galten, Galten Nord i Galten, Tingbæksøen i Skovby, Tippethøj i Ry og Isagervej i Ry.

Flere af projekterne er allerede anlagt og andre på tegnebrættet. Et meget spændende, idérigt og lærende arbejde, der resulterer i en viden og håndtering af regnvand i forhold til de nuværende udfordringer med en øget regnmængde, men som også tager udgangspunkt i håndtering af fremtidige situationer med øgede regnvandsmængder.

Projekterne udformes og bearbejdes på en sådan måde, at de både tilgodeser håndtering og afledning af regnvand nu og i fremtiden, men på samme tid også bidrager med forskønnelse, nytænkning og udvikling til glæde og gavn for beboere og brugere af områderne.

Adresse
Skanderborg, Galten, Skovby, Ry

Bygherre
Skanderborg Kommune, Skanderborg Forsyning

Anvendelse
Regnvandshåndtering, Byområder

Byggeår
2016-

Areal
-