Ekspressivt domicil

Et moderne erhvervsbyggeri ved Silkeborg Motorvejen - En grøn bebyggelse med synliggørelse af regnvandshåndtering i udearealerne.


Erhvervspark Silkeborg er et markant domicilbyggeri ved den kommende motorvej, placeret midt i Silkeborg.

Den samlede Erhvervspark vil komme til at består af i alt 4 punkthuse af flerbrugerhuse på 6 etager. Husene vil med sine ekspressive facader og centrale placering på mange måder stå som et af de mest markante kontorhusbyggerier i Silkeborg.

Området afgrænses af en velovervejet beplantning, der tilgodeser eksponering af bygningskroppene, men som samtidigt også giver området en særegen karakter med mulighed for både indkik og udsyn fra området.

Området serviceres af et stort parkeringsanlæg med fokus både på effektiv afvikling af trafik, tilgængelighed, men i særdeleshed også med fokus på en internt LAR løsning, hvor alt afvanding forgår på egen grund ved nedsivning. Alle arealerne afvandes til regnvandsgrøfte med en beplantning, der tilfører området en strukturende, markant og særegent udtryk, og samtidigt et grønt og frodigt udtryk til området.

Bygningerne serviceres ved en promenade, der forbinder bygningerne på tværs af grunden med gangforbindelseslinjer til parkeringsområdet. Indgangsportalen til bygningerne suppleres med et eksklusivt areal i natursten, og til hver af bygningerne anlægges et terrasseanlæg i forbindelse med husets kantine.

Adresse
Randersvej, Silkeborg

Bygherre
-

Anvendelse
Domicil, Erhverv, LAR Løsninger

Byggeår
2016-

Areal
15.000 m²

Arkitekt/ingeniør
Laban Arkitekter/Rønslev