Naturpræget parkbebyggelse

Bebyggelsen vil i samspil med udearealernes naturkarakter med græsser og lavere buskbeplantninger fremstår som en naturpræget parkbebyggelse.


Den nye bydel nord for Ibæk Strandvej udgør den østligste del af den oprindelige Vejle Havns sydlige flanke – ”Pollerne”. Grunden afgrænses mod nord af Sønderåens udmunding. Mod øst grænser grunden op til den rekreative strandeng og fuglereservatet, der har sin helt egen karakter med græsser, havtorn og andre lave buskadser. 

Projektets hovedidé er at lave et stedtilpasset og mangfoldigt boligområde, - både i beboersammensætning, og i udbuddet af boligstørrelser, og naturoplevelser. Parkbebyggelsen etableres omkring en logisk U-formet boligvej med ind- og udkørsel fra Ibæk Strandvej, der igen føder boligstamveje som gader med rækkehuse. Man kan opfatte bebyggelsen som opdelt i 3 delområder beskrevet herunder: Strandgaderne, Fjordhusene og Strandparken. 

Der udlægges fælles friarealer i bebyggelsen, og derudover udlægges private opholdsarealer til de enkelte boliger blandt andet i form af terrasser og altaner, samt for- og baghaver ved rækkehusene. 

I boligbebyggelsens udearealer indarbejdes lavninger i terrænet, der inddrager temaet fra den rekreative strandeng øst for bebyggelsen, og som binder bebyggelsen sammen med naturen omkring denne. 

Bebyggelsen vil i samspil med udearealernes naturkarakter med græsser og lavere buskbeplantninger i blandt andet havtorn fremstår som en naturpræget parkbebyggelse.

Adresse
Ibæk Strandvej, Vejle

Bygherre
CASA

Anvendelse
Boliger, uderum, parkanlæg

Byggeår
2018-

Areal
38.000 m²

Arkitekt/ingeniør
KPF Arkitekter/Arne Elkjær