Et landskab med liv og glæde

En tryg og overskuelig ramme om beboernes daglige rutiner og et livfuldt sted, der åbner sig mod omverden og inddrager lokalsamfundet som ressource og attraktion.


Samlet set tilføres centret et landskab til glæde for den enkelte beboer. Et genkendeligt landskab ved forskellige landskabstyper og aktiviteter, der vækker erindringer, erfaringer og oplevelser hos den enkelte beboer, men som også vil kunne bruges aktivt af de ældre.

Et landskab der således ikke kun indeholder en mængde forskellige oplevelser, men som også indgyder til bevægelse og rørelse, så de ældre bruger deres krop i landskabet og naturen. Sanserne udfordres og kroppen bruges.

Et landskab som de ældre vil have glæde af både inde og ude. Der vil altid være udsigt til et eller flere landskaber og aktiviteter – landskabet bliver draget ind til centret, og man vil have oplevelsen af at bo i landskabet. Et landskab med større åbne arealer, mindre afskærmede rum, krog og nicher, hvor der vil være mulighed for oplevelser og ophold i tryghedsskabende fællesskaber, men også alene.

Et landskab som vil kunne bruges af lokalbefolkningen, og som inddrager lokalbefolkningen til gælde for alle parter – de ældre og de lokal vil få et samhørs forhold. Et landskab til glæde for de ældre, de pårørende, børn, børnebørn, de lokal med flere.

Bøgildgård er et sted hvor livet leves, styrkes og støttes, og hvor det, kan folde sig ud på mangfoldig vis. Stedet er en tryg og overskuelig ramme om beboernes daglige rutiner og et livfuldt sted, der åbner sig mod omverden og inddrager lokalsamfundet som ressource og attraktion, med et landskab hvor der skabes liv og glæde - til glæde for alle parter.

Adresse
Bøgildvej, Ikast

Bygherre
Ikast-Brande Kommune

Anvendelse
Plejeboliger

Projektperiode
2014

Areal
90.000 m²

Arkitekt/ingeniør
KPF Arkitekter/MOE AS