Kunstnerisk og spændende udformning

Projektet har en praktiske funktion med transport af regnvand på overfladen, men bidrager også med et enkelt, grønt og frodigt anlæg med en kunstnerisk og spændende udformning


I forbindelse med Klimatilpasningsprojekt Ry etableres en vandvej mellem Isagervej og Klostervej. Regnvand ledes via overfladen frem til en vandtrappe, der leder vandet ned over den eksisterende skrænt. Vandtrappen udføres som en trappe, der både kan lede vandet, men som også vil kunne bruges som forbindelse mellem Isagervej og cykel-gangsti.

Vandet ledes på overfladen videre gennem henholdsvis tunnel under Isagervej og tunnel under jernbane, og frem til arealet umiddelbart inden Klostervej.

Vandtrappen belægges med blå asfalt og udsmykkes med cirkulær betonplinte, der fungerer både som en kunstnerisk udsmykning og som opholdsmulighed. Der placeres pullerter og pullertlamper, og der beplantes med bøgepur og Pyramide eg, der som et grønt element indrammer vandtrappen.

Den eksisterende belægning på cykel-gangsti fra vandtrappe og frem til Klostervej ændres så den ligeledes bliver anlagt i blåasfalt, og belægningen udsmykkes med cirkulære termoplastfigurer.

Længst mod Klostervej anlægges en ny pladsdannelse, som vil fungere til ophold, men som også vil være endestation for vandet. Pladsdannelsen omkranses af en beplantning af bøgepur og pyramide eg, som et grønt element der indrammer pladsen. Belægningen udføres også her med en blå asfalt. Pladsen udsmykkes med cirkulær betonplinte, der vil fungere som mulighed for ophold, men som også vil give pladsen en smuk og kunstnerisk udsmykning. Herudover udsmykkes pladsen også med cirkulære termoplastfigurer, og cirkulære plantebede.

Adresse
Isagervej/Klostervej

Bygherre
Skanderborg Kommune Skanderborg Forsyning

Anvendelse
Klimatilpasningsprojekt, ophold

Byggeår
2016

Areal
1.500 m²