Et godt sted at bo

En bebyggelse hvor det urbane møder det landskabelige, og elementerne smelter sammen i en symbiose – en by – et landskab – som man vil kunne bruge, dele, indtage og nyde.


I bebyggelsen er der arbejdet bevidst med en grøn struktur - en grøn ramme om bebyggelsen - som vil tilskynde flest mulige til at gøre brug af de rekreative områder – til ophold, bevægelse og motion. Grønne landskaber, som smyger sig ind mellem boligerne, vil sammen med et velfungerende stinet sikre en let og tryg adgang fra boligerne, via fællesarealerne til de omkringliggende områder - Fælleden og de mange muligheder for rekreation, som Anebjerg skov vil komme til at indeholde. 

Der arbejdes bevidst med at skabe sammenhæng mellem bebyggelsens interne grønne arealer og den store nye skov. Det skal være let og lokkende at komme ud i naturen hver dag; ikke kun for børnene, men for alle aldersgrupper. Derfor er landskabet i Anebjerg skov en naturlig del af den nye boligenklaver. Grænsen mellem hvad der er skov, og hvad der er boligområdets fællesarealer er usynlig, og skov og bebyggelsens grønne områder flyder sammen. 

I overgangszonen mellem skov og fællesarealer anlægges fritids- og motions aktiviteter, som vil fungere både som hørende til bebyggelsen, men også som offentlig tilgængelige muligheder for rekreativ udnyttelse af området. 

En bebyggelse med et sti- og vejsystem, hvor trafik og ophold eksisterer i indbyrdes balance, og hvor veje og stier ikke blot er trafikårer, men også opholds- og uformelle mødesteder. 

En bebyggelse hvor det urbane møder det landskabelige, og elementerne smelter sammen i en symbiose – en by – et landskab – som man vil kunne bruge, dele, indtage og nyde. Et godt sted at bo.

Adresse
Virringvej, Skanderborg

Bygherre
Skanderborg Andelsboligforening

Anvendelse
Boliger, Uderum, aktivitet, LAR Projekt

Projekt periode
2016

Areal
22.500 m²

Arkitekt/ingeniør
KPF Arkitekter/Stokvad