Attraktivt boligområde midt i Aarhus

De fælles grønne rekreative arealer sammenbindes af et grønt græstæppe med mindre bakkeformationer og spredte træer, og giver mulighed for ophold, boldspil, grillplads.


Katrinebjergprojektet ligger på hjørnet af Møllevangs Alle og Katrinebjergvej, og der bygges 7 punkthuse med 400 boliger.

Områderne mellem bygningerne udlægges som fælles grønne rekreative arealer, tilgængelige for alle områdets beboere. For at begrænse biltrafikken i området vil parkering hovedsageligt ske i en fælles parkeringskælder med indkørsel fra Møllevangs Allé. På terræn etableres en mindre intern kørevej til servicering og brug af affaldshåndtering, cykelparkering og et mindre antal grønne p-pladser.

Området ydre afgrænsning markers i form af beplantning, der mod syd og vest består af sammensat beplantning af bunddække, blomstrende buske og spredte træer. Mod Katrinebjergvej og Møllevangs Allé får beplantningen karakter af bøgehæk og bøgepur i kombination med bunddække og blomstrende buske.

Centralt i bebyggelsen anlægges et større cirkulært opholdsområde, hvor der etableres mulighed for ophold, boldspil, grillplads m.m. Opholdsarealet afgrænses mod de grønne p-pladser af en beplantet bakkeformation, der danner rammen omkring opholdspladsen. I områdets vestlige del anlægges tillige et udendørs fitnessområde, hvor aktive beboere har mulighed for fysisk udfoldelse, og i den sydlige del etablere et mindre opholdsareal/grillplads.

De rekreative arealer sammenbindes af et grønt græstæppe med mindre bakkeformationer og spredte træer, der samlet giver et grønt islæt til bebyggelsen, og samtidigt danner skalaovergang mellem bygningerne de rekreative arealer. Til lejlighederne i stueetagen anlægges private opholdsterrasser omkranset af bøgehække.

Området åbner sig op mod Katrinebjergvej ved placering af et stisystem, der leder ind i området, og mod Møllevangs Allé anlægges et grønt trappeanlæg, der tilsammen forbinder de centralt beliggende grønne områder med de omkringliggende arealer.

Adresse
Møllevangs Allé

Bygherre
Byggeselskabet Olaf de Linde

Anvendelse
Boliger, udearealer

Byggeår
2016- 

Areal
24.000 m²

Arkitekt/ingeniør
KPF Arkitekter/Midtconsult