Respekt for den eksisterende bygning

Udvidelse af Silkeborg Gymnasium med nye lokaler til de naturvidenskabelige fag, faglokaler og laboratorier.


Arkitektonisk hovedidé

I forbindelse hermed etableres nye ude- og opholdsarealer, en betragtelig udvidelse af den eksisterende parkering og cykelparkering, samt undervisnings- og aktivitetshaver til brug i undervisningen.

Der etableres en spændende og skulpturel ankomstsituation ved hovedindgangen, en stor attraktiv gårdhave til lærerstaben, 2 store opholdsterrasser med amfi til de studerende, samt en stor grøn gårdhave. Tillige omstruktureres infrastrukturen i området.

Endvidere inkorporeres undervisnings- og aktivitetsfaciliteter så som solcelledrevne springvand, vindmølleanlæg, Planetsti, et stort akvarium, en sø anlagt i gårdhaven m.m.

Udearealerne i forbindelse med udvidelsen er udformet med respekt for den eksisterende bygnings system, men som samtidig klart markerer sig som selvstændigt nutidigt haveanlæg.

Adresse
Oslovej, Silkeborg

Bygherre
Silkeborg Kommune

Anvendelse
Undervisning, udearealer

Byggeår
2009 - 2012

Areal
17.000 m²

Arkitekt/ingeniør
Årstiderne Arkitekter/Rambøll