En oase i centrum af Silkeborg

Her etableres et boligområde, som forener byens tæthed og liv med villakvarterets kvaliteter i form af grønne og trygge omgivelser.


Det fremtidige boligområde ligger som en lille oase få meter fra Silkeborg centrum og de faciliteter og kvaliteter der findes her, og med forstaden og villakvarterets kvaliteter, i form af et miljø, som fordrer liv og fællesskab og giver tryghed til beboerne. Der er plads til leg og udeophold i forhaver og grønne områder, på altaner og balkoner. Intensiteten sikrer, at der aldrig vil opleves mennesketomt og tætheden skaber de optimale forhold for godt naboskab for alle områdets beboere, som kan rumme unge mennesker, børnefamilier og seniorer.

Her etableres et boligområde, som forener byens tæthed og liv med villakvarterets kvaliteter i form af grønne og trygge omgivelser.

Udearealerne mellem bygningerne er som udgangspunkt ikke kørearealer, men forbeholdt gående og cyklende. Derved opnås arealer, som tilgodeser bløde trafikanter og opfordrer til ophold og leg. Parkering til bebyggelsen etableres under terræn i p-kælder.

Krydset Lyngbygade og Valdemarsgade ændres til en 5-benet rundkørsel, som sikrer sikker og let afvikling af trafikken. Rundkørslen fungerer dels som fartdæmper på Lyngbygade og som adgang til parkeringskælderen under den nye bebyggelse, men i lige så høj grad som nyt anker punkt i området.

Rundkørslen bliver en form for forplads til dagligvarebutikken og det nye boligområde. Den udføres med en begrønnet midterhelle og terrænforskellen fra rundkørsel til niveau foran dagligvarebutikken optages af et landskabeligt bearbejdet trappemotiv, som begrønnes, så det fremstår imødekommende og indbydende. Fra rundkørslen bydes borgere i området velkommen til en ny lille bydel, med mennesket og det gode byrum i højsædet.

Adresse
Lyngbygade, Silkeborg

Bygherre
ABB Silkeborg, JFP A/S, REMA

Anvendelse
Byområde, Pladsdannelse, Udearealer

Byggeår
2016-

Areal
18.000 m²

Arkitekt/ingeniør
Årstiderne Arkitekter/Søren Jensen Rådgivendeingeniører