Byen ved søen

En unik og hyggelig boligform, designet ud fra et ønske om at lave byrum med landsbylignende karakter


Langs grundens vestlige orientering ligger lejlighederne som et markant arkitektonisk element. Byggeriet bølger sig både i længden og i højden og giver dermed et oplevelsesrigt byggeri, hvor alle lejlighederne til fulde får glæde af den gode placering i byen. Vest for lejlighederne anlægges et rekreativt parkanlæg med en mindre sø, og mod øst er der udsigt over Lillesø og gårdhavehusene.

Ved stueligelighederne anlægges private haver mod sydvest, hvormed man får naturen tæt på med et meget anvendeligt privat uderum. Haverne afgrænses mod parkanlægget ved en bølgende og varierende beplantning.

Gårdhavehusene er en unik og hyggelig boligform, designet ud fra et ønske om at lave byrum med landsbylignende karakter. Resultatet er en nytænkning af det klassiske gårdhavehus som med sin sekskantform har private uderum på begge sider af facaden. Sekskantformen gør at rummet i og mellem husene opleves dynamisk og uden lige linjer, som ellers præger mod­erne byggeri. Dette gør byggeriet og ikke mindst gaderummet organisk med mere fokus på ophold end trafik.

Gårdhavehusene anlægges med adgang til et parkanlæg, der støder op til Lillesø. Der indplaceres opholds- og lege mulighed­er, og der etableres rekreativt tiltag. Tillige anlægges badebro ud i Lillesø. Husenes form og placering i forhold til hinanden sikrer at uderummene forbliver private på trods af den lette adgang til de store fællesområder, der omgiver hele bebyggelsen.

Adresse
Vestergade, Skanderborg

Bygherre
Ejendomsselskabet Søbyen

Anvendelse
Parkanlæg, Udearealer

Byggeår
2013-

Areal
27.000 m²

Arkitekt/ingeniør
Laban Arkitekter/ Grue+Kirkegaard