Gennemgående og genkendeligt beplantningsprincip

Ring 3 OfficePark Herlev er et nyt kontorområde af så stort et omfang, at det vil fremstå som sit eget område ud til Ringvejen med nybyggeri af 4 selvstændige kontorhuse samt 2 eksisterende huse.


Arkitektonisk hovedidé

I tilknytning til de enkelte bygninger er der anlagt ankomst og opholdsarealer til brug for både gæster og brugere af bygningerne. Der indarbejdes forskellige designs på disse arealer til de enkelte bygninger, men med en arkitektonisk genkendelig sammenhæng arealerne imellem.

Endvidere disponeres en stor de af arealerne omkring bygningerne til parkeringsformål, med parkeringspladser både på og under terræn, og samtidigt også ind under bygningerne i stueplan.

Special designede plantekummer

Der er indarbejdet et gennemgående og genkendeligt beplantningsprincip for hele området. Et beplantningsprincip bestående af større træer mod ringvejen, store fritstående træer inkorporeret i parkeringsarealerne, samt mindre træer i plantekummer ved opholds- og ankomstarealerne. Plantekummer designet specielt til Lyskær.

Endvidere begrønnes området ved græsflader, bunddækkende planter og blomstrende buske.

Adresse
Lyskær, Herlev

Bygherre
BOKA Group A/S

Anvendelse
Grådhaver, ophold, parkering

Byggeår
2009 - 2013

Areal
21.000 m²

Arkitekt/ingeniør
Årstiderne Arkitekter/Allan Almbjerg