Moderne bydel med historiske referencer

I forbindelse med Masterplan for med Falbe Hansen Grunden genoptages idéen med arboretet og Falbe Hansens glæde til de forskelligartede planter anvendes i udformningen af landskabet.


Terra Nova Landskabsarkitekter ApS har været med til at udvikle Masterplanen for boligområdet på den tidligere Falbe Hansen grund i Randers.

I 1952 forærede Falbe-Hansen et arboret til Silkeborg Bad, der stadig henlå misligholdt efter Anden Verdenskrig. Det bestod af sektioner med Kinesiske, Amerikanske og Japanske planter.

I forbindelse med Masterplan for med Falbe Hansen Grunden genoptages idéen med arboretet, og Falbe Hansens glæde til de forskelligartede planter anvendes i udformningen af landskabet. Beplantningsmæssigt inddeles bebyggelsens midte i 3 sektioner ved Amerika, Japan og Kina. Ved de enkelte sektioner udvælges forskelligartede planter fra de gamle plantelister fra arboretet ved Silkeborg Bad.

Der opnås herved en stor diversitet i beplantningen, som vil være med til at præge bebyggelsen. De enkelte planter vil blive tilført navneskilt, så beboere og andre interesserede vil kunne hente information herom, samt henvisning til arboretet i Silkeborg.

Indgangspartierne til området gives et moderne udtryk, men med en klar symbolik til områdets tidligere anvendelse. ”Den Røde Tråd” leder beboere og besøgende ind i området. For hvert indgangsparti til området opstilles en infotavle, som beskriver helhedsplanen, samt den specifikke sektion, hvori infostanderen er placeret. Der påføres en QR-kode på infostanderen, hvor oplysninger, planter, billeder, plantegninger m.m. af området kan downloades.

Der anlægges en historisk rute, hvor der fortælles om området opbygning i sektioner, de forskellige materialer, der anvendes i de enkelte områder, samt anvendelse og beskrivelse af plantesammensætningen i området/sektionen med planter hentet fra plantelisten til arboretet fra Silkeborg Bad.

Byggefelt C1 og C2 er allerede opført, Byggefelt B er underopførelse, og de øvrige Byggefelter vil blive inkorporeret i den fremtidige planlægning af området.

Adresse
Mariagervej, Randers

Bygherre
Profilsystemer A/S

Anvendelse
Boliger, Udearealer

Byggeår
2016-

Areal
30.000 m²

Arkitekt/ingeniør
Constructa