Grundfos Der skabes et anlæg med et højt designmæssigt niveau og en høj teknisk kvalitet – Et landskab med for biodiversitet og driftsvenlige løsninger.  Læs mere →


Grundfos

Der skabes et anlæg med et højt designmæssigt niveau og en høj teknisk kvalitet – Et landskab med for biodiversitet og driftsvenlige løsninger.

Læs mere →

Campus Skanderborg I forbindelse med redefinering af arealerne omkring Campus inddrages også arealerne ved og omkring Skolestien, Højvangens Torv.  Læs mere →


Campus Skanderborg

I forbindelse med redefinering af arealerne omkring Campus inddrages også arealerne ved og omkring Skolestien, Højvangens Torv.

Læs mere →

Skudehavnen Bebyggelsen vil i samspil med udearealernes naturkarakter fremstår som en naturpræget parkbebyggelse.  Læs mere →


Skudehavnen

Bebyggelsen vil i samspil med udearealernes naturkarakter fremstår som en naturpræget parkbebyggelse.

Læs mere →

Bindesbøll Byen En bydel med plads til fordybelse, fællesskaber af mange arter, forskellige interesser og et allerede eksisterende område.  Læs mere →


Bindesbøll Byen

En bydel med plads til fordybelse, fællesskaber af mange arter, forskellige interesser og et allerede eksisterende område.

Læs mere →

Promenadebyen Det er bebyggelsesplanens intention at gribe fat i de nære omgivelser og i tæt samspil med disse skabe en ny markant og visionær bydel.  Læs mere →


Promenadebyen

Det er bebyggelsesplanens intention at gribe fat i de nære omgivelser og i tæt samspil med disse skabe en ny markant og visionær bydel.

Læs mere →

Sølystvej På en sø nær grund i Silkeborg, på hjørnet af Sølystvej og Borgergade, opføres et større eksklusivt boligprojekt.  Læs mere →


Sølystvej

På en sø nær grund i Silkeborg, på hjørnet af Sølystvej og Borgergade, opføres et større eksklusivt boligprojekt.

Læs mere →

Grindsted Rådhus Det eksisterende rådhus er i dag beliggende i naturskønne omgivelser med kig mod den gamle bykerne og kirketårnet som blikfang.  Læs mere →


Grindsted Rådhus

Det eksisterende rådhus er i dag beliggende i naturskønne omgivelser med kig mod den gamle bykerne og kirketårnet som blikfang.

Læs mere →

Norups Plads Norups Plads blev anlagt i forbindelse med en udvidelse af Jyske Banks hovedsæde i centrum af Silkeborg.  Læs mere →


Norups Plads

Norups Plads blev anlagt i forbindelse med en udvidelse af Jyske Banks hovedsæde i centrum af Silkeborg.

Læs mere →

Rådhusgården Området omkring det tidligere rådhus er historisk et af Skanderborgs ældste bydele, og rummer flere bygninger af historisk karakter.  Læs mere →


Rådhusgården

Området omkring det tidligere rådhus er historisk et af Skanderborgs ældste bydele, og rummer flere bygninger af historisk karakter.

Læs mere →

Søbyen En unik og hyggelig boligform, designet ud fra et ønske om at lave byrum med landsbylignende karakter  Læs mere →


Søbyen

En unik og hyggelig boligform, designet ud fra et ønske om at lave byrum med landsbylignende karakter

Læs mere →

Grønnedal Arbejdet med Grønnedal er vidtrækkende og omfatter en total renovering af samtlige udearealer.  Læs mere →


Grønnedal

Arbejdet med Grønnedal er vidtrækkende og omfatter en total renovering af samtlige udearealer.

Læs mere →

Stavtrup Bebyggelsens beliggenheden på en sydvendt skråning giver udsyn over landskabet. Bebyggelsen fordeles over 2 etaper.  Læs mere →


Stavtrup

Bebyggelsens beliggenheden på en sydvendt skråning giver udsyn over landskabet. Bebyggelsen fordeles over 2 etaper.

Læs mere →

Katrinebjerg De fælles grønne rekreative arealer sammenbindes af et grønt græstæppe med mindre bakkeformationer og spredte træer.  Læs mere →


Katrinebjerg

De fælles grønne rekreative arealer sammenbindes af et grønt græstæppe med mindre bakkeformationer og spredte træer.

Læs mere →

Søhave Et byggeri der fremstår markant og smukt mod byen og søen - En repræsentant for det bedste byen har at byde på.  Læs mere →


Søhave

Et byggeri der fremstår markant og smukt mod byen og søen - En repræsentant for det bedste byen har at byde på.

Læs mere →

Sydbyen Her etableres et boligområde, som forener byens tæthed og liv med villakvarterets kvaliteter i form af grønne og trygge omgivelser.  Læs mere →


Sydbyen

Her etableres et boligområde, som forener byens tæthed og liv med villakvarterets kvaliteter i form af grønne og trygge omgivelser.

Læs mere →

Årslev Projektet består af 40 almene boliger, bestående af træhuse med grønne tage. Beboerne vil kunne dyrke egne køkkenhaver.  Læs mere →


Årslev

Projektet består af 40 almene boliger, bestående af træhuse med grønne tage. Beboerne vil kunne dyrke egne køkkenhaver.

Læs mere →

Anebjerg En bebyggelse hvor det urbane møder det landskabelige, og elementerne smelter sammen i en symbiose – en by – et landskab.  Læs mere →


Anebjerg

En bebyggelse hvor det urbane møder det landskabelige, og elementerne smelter sammen i en symbiose – en by – et landskab.

Læs mere →

Silkeborg Gymnasium Udvidelse af Silkeborg Gymnasium med nye lokaler til de naturvidenskabelige fag, faglokaler og laboratorier.  Læs mere →


Silkeborg Gymnasium

Udvidelse af Silkeborg Gymnasium med nye lokaler til de naturvidenskabelige fag, faglokaler og laboratorier.

Læs mere →

Regnbuevænget Projektet er vinderforslaget fra en indbudt projektkonkurrence, og består af 32 almene ungdomsboliger perfekt placeret i Skanderborg.  Læs mere →


Regnbuevænget

Projektet er vinderforslaget fra en indbudt projektkonkurrence, og består af 32 almene ungdomsboliger perfekt placeret i Skanderborg.

Læs mere →

Randers Regnskov I Randers Regnskovs udstilling kan gæsterne i dag opleve kontinenternes tropiske regnskove, og i fremtiden også et udendørsanlæg.  Læs mere →


Randers Regnskov

I Randers Regnskovs udstilling kan gæsterne i dag opleve kontinenternes tropiske regnskove, og i fremtiden også et udendørsanlæg.

Læs mere →

EnergiMidt I forbindelse med udvidelsen af EnergiMidt i Silkeborg, har der været mulighed for at skabe nye og spændende uderum for husets brugere.  Læs mere →


EnergiMidt

I forbindelse med udvidelsen af EnergiMidt i Silkeborg, har der været mulighed for at skabe nye og spændende uderum for husets brugere.

Læs mere →

Gødvad Enge Intentionen med bebyggelsen har været at udforme en moderne almen bebyggelse, der synliggør regnvandshåndtering.  Læs mere →


Gødvad Enge

Intentionen med bebyggelsen har været at udforme en moderne almen bebyggelse, der synliggør regnvandshåndtering.

Læs mere →

Valdemarstorvet Det nye Borgercenter på Valdemarstorvet skaber et koblingspunkt mellem bymidten og den øvrige by.  Læs mere →


Valdemarstorvet

Det nye Borgercenter på Valdemarstorvet skaber et koblingspunkt mellem bymidten og den øvrige by.

Læs mere →

Fællesskabetshus Et landskab der vækker sanserne, med rum for samvær, sociale relationer, fællesskab og oplevelser.  Læs mere →


Fællesskabetshus

Et landskab der vækker sanserne, med rum for samvær, sociale relationer, fællesskab og oplevelser.

Læs mere →

PC Ballerup Det nye center og landskabet omkring centeret indgår som en landskabelig og planmæssig del af det samlede psykiatricenter.  Læs mere →


PC Ballerup

Det nye center og landskabet omkring centeret indgår som en landskabelig og planmæssig del af det samlede psykiatricenter.

Læs mere →

Buskerud Udgangspunktet for projektet er udvikling og udbygning af de to eksisterende indkøbscentre Buskerud Storcenter og Krokstad Center.  Læs mere →


Buskerud

Udgangspunktet for projektet er udvikling og udbygning af de to eksisterende indkøbscentre Buskerud Storcenter og Krokstad Center.

Læs mere →

Vonsild Have Landskabet omkring plejecentret tager udgangspunkt i genkendelige elementer fra det danske landskab og de danske haver.  Læs mere →


Vonsild Have

Landskabet omkring plejecentret tager udgangspunkt i genkendelige elementer fra det danske landskab og de danske haver.

Læs mere →

Opus Den nye og markante bydel åbner op mod den eksisterende bymidte og bliver en integreret del af Odense C.  Læs mere →


Opus

Den nye og markante bydel åbner op mod den eksisterende bymidte og bliver en integreret del af Odense C.

Læs mere →

Bøgildgård Bøgildgård er et sted hvor livet leves, styrkes og støttes, og hvor det, kan folde sig ud på mangfoldig vis.  Læs mere →


Bøgildgård

Bøgildgård er et sted hvor livet leves, styrkes og støttes, og hvor det, kan folde sig ud på mangfoldig vis.

Læs mere →

Ovenvande Ambitionen med Ovenvande ved Lille Sø i Skanderborg er et skabe en markant bydel med nye byrumsdannelser.  Læs mere →


Ovenvande

Ambitionen med Ovenvande ved Lille Sø i Skanderborg er et skabe en markant bydel med nye byrumsdannelser.

Læs mere →

Falbe Hansen I forbindelse med Masterplan for med Falbe Hansen Grunden genoptages idéen med arboretet i udformningen af landskabet.  Læs mere →


Falbe Hansen

I forbindelse med Masterplan for med Falbe Hansen Grunden genoptages idéen med arboretet i udformningen af landskabet.

Læs mere →

Åviften Intentionen har været at udforme en moderne bebyggelse, beliggende på kanten mellem midtbyen og naturskønne omgivelser.  Læs mere →


Åviften

Intentionen har været at udforme en moderne bebyggelse, beliggende på kanten mellem midtbyen og naturskønne omgivelser.

Læs mere →

Rødtjørnen En bebyggelse med et unikt design og rummelighed med asymmetriske gaderum og parkområder.  Læs mere →


Rødtjørnen

En bebyggelse med et unikt design og rummelighed med asymmetriske gaderum og parkområder.

Læs mere →

Alderslyst Kirkegård Området for udvidelsen er beliggende i et smukt skålformet terræn med en eksisterende blandet skovbeplantning af bl.a. skovfyr, lind og birk.  Læs mere →


Alderslyst Kirkegård

Området for udvidelsen er beliggende i et smukt skålformet terræn med en eksisterende blandet skovbeplantning af bl.a. skovfyr, lind og birk.

Læs mere →

Dalhaven Institutionen bliver efter udvidelsen kommunens største børneinstitution med moderne inde- og udendørsfaciliteter.  Læs mere →


Dalhaven

Institutionen bliver efter udvidelsen kommunens største børneinstitution med moderne inde- og udendørsfaciliteter.

Læs mere →

Skibhusskoven I forbindelse med nybygning af børneinstitutionen Skibhusskoven i Odense anlægges nye legearealer til børnehaven.  Læs mere →


Skibhusskoven

I forbindelse med nybygning af børneinstitutionen Skibhusskoven i Odense anlægges nye legearealer til børnehaven.

Læs mere →

Elev Beboerne vil kunne profitere af de rekreative arealer med naturlige kroge, hjørner og grønne fællesarealer til ophold og aktiviteter.  Læs mere →


Elev

Beboerne vil kunne profitere af de rekreative arealer med naturlige kroge, hjørner og grønne fællesarealer til ophold og aktiviteter.

Læs mere →

Klimaprojekter Projekterne udformes og bearbejdes på en sådan måde, at de både tilgodeser håndtering og afledning af regnvand nu og i fremtiden.  Læs mere →


Klimaprojekter

Projekterne udformes og bearbejdes på en sådan måde, at de både tilgodeser håndtering og afledning af regnvand nu og i fremtiden.

Læs mere →

Tradium Strøget er et naturligt pauserum i dagligdagen, med bænke og beplantning i et grønt og moderne udtryk.  Læs mere →


Tradium

Strøget er et naturligt pauserum i dagligdagen, med bænke og beplantning i et grønt og moderne udtryk.

Læs mere →

Klimaprojekt Ry Projektet har en praktiske funktion med transport af regnvand på overfladen, men fremstår også med en kunstnerisk og spændende udformning  Læs mere →


Klimaprojekt Ry

Projektet har en praktiske funktion med transport af regnvand på overfladen, men fremstår også med en kunstnerisk og spændende udformning

Læs mere →

Erhvervspark Et moderne erhvervsbyggeri ved Silkeborg Motorvejen - En grøn bebyggelse med synliggørelse af regnvandshåndtering.  Læs mere →


Erhvervspark

Et moderne erhvervsbyggeri ved Silkeborg Motorvejen - En grøn bebyggelse med synliggørelse af regnvandshåndtering.

Læs mere →

Klimaprojekt Galten Søen, højene og opholdspladsen er nænsomt indarbejdet og tilpasset den eksisterende park, udformning og funktion..  Læs mere →


Klimaprojekt Galten

Søen, højene og opholdspladsen er nænsomt indarbejdet og tilpasset den eksisterende park, udformning og funktion..

Læs mere →

Aalborg Storcenter I forbindelse med Aalborg Storcenter udføres en omfattende renovering af arealerne omkring Storcentret og Bilka.  Læs mere →


Aalborg Storcenter

I forbindelse med Aalborg Storcenter udføres en omfattende renovering af arealerne omkring Storcentret og Bilka.

Læs mere →

Lyskær Ring 3 OfficePark Herlev er et nyt kontorområde af så stort et omfang, at det vil fremstå som sit eget område ud til Ringvejen.  Læs mere →


Lyskær

Ring 3 OfficePark Herlev er et nyt kontorområde af så stort et omfang, at det vil fremstå som sit eget område ud til Ringvejen.

Læs mere →

Hempel Der bygges nyt domicil til Hempel A/S i Lyngby, og i den forbindelse renoveres og omstruktureres hovedparten af udearealerne.  Læs mere →


Hempel

Der bygges nyt domicil til Hempel A/S i Lyngby, og i den forbindelse renoveres og omstruktureres hovedparten af udearealerne.

Læs mere →

BMW Udarbejdelse af landskabsplaner for BMW bilhuse i Danmark og Norden.  Læs mere →


BMW

Udarbejdelse af landskabsplaner for BMW bilhuse i Danmark og Norden.

Læs mere →

Taghaver Lige såvel som haven er taghaven er en del af boligen. Især om sommeren flyttes mange af boligens aktiviteter ud i haven.  Læs mere →


Taghaver

Lige såvel som haven er taghaven er en del af boligen. Især om sommeren flyttes mange af boligens aktiviteter ud i haven.

Læs mere →

Haver Især om sommeren flyttes mange af boligens aktiviteter ud i haven, og haven bruges ofte lige så meget som boligen i det daglige.  Læs mere →


Haver

Især om sommeren flyttes mange af boligens aktiviteter ud i haven, og haven bruges ofte lige så meget som boligen i det daglige.

Læs mere →