Nerve og kant - karakter og kultur

En bydel med plads til fordybelse, fællesskaber af mange arter, forskellige interesser og et allerede eksisterende område som er enhver landskabsarkitekts drøm.


Risskov, området for Bindesbøll Byen har nerve og kant, det har karakter og kultur. Der er tale om en 5-stjernet lokalitet med en uovertruffen bygningsmasse, der vil kunne udvikles til en række moderne boliger, som rummer alt det, man i dag forbinder med det gode liv: Lys og luft, fællesskab, diversitet og en høj boligkvalitet.

Det veludlagte aksiale anlæg, med de funktionelle og robuste bygninger, synes mere end velegnet til at transfor­mere til velfungerende boliger for såvel børne- og flexfamilier, som singler og seniorer, og folk med særlige behov.

Proportioner og dimensioner er som skabt til at rumme boliger, med store muligheder for at opfylde ønsket om diversitet i beboersammensætningen, fleksible boligstørrelser og muligheder for såvel spontane, som mere til­rettelagte fællesskaber.

I Bindesbøll Byen er der en unik mulighed, med både volumen og plads til at skabe de gode boliger indenfor en ramme, vi ved, rigtigt mange mennesker ønsker sig at bo i, nemlig ”et gammelt hus”. Gamle huse har sjæl og historie, de har spor af slid og liv. Hver en krog, hvert et trappetrin fortæller om levet liv og om medmennesker, vi i dag med lethed kan spejle os i.

I den nye Bindesbøll By er rammerne for så vidt afprøvede og tilpassede det gode liv. De gode grundlæggende tanker er allerede tænkt af en af Danmarks første virkeligt socialt engagerede arkitekter - Bindesbøll.

Bindesbøll har skabt et byggeri som i kraft af sin arkitektoniske kvalitet, materialekarakter og rumlige forståelse, indeholder mange muligheder. Vi opfatter ikke, at der er tale om muligheder som begrænses, men tværtimod, om konstruktive forudsætninger, som skaber nye muligheder via en kreativ tilgang og forståelse for både byg­ninger og de kommende funktioner.

Uderummet opfordrer til zoneopdeling, plads til fordybelse, fællesskaber af mange arter, forskellige interesser og et allerede eksisterende område som er enhver landskabsarkitekts drøm. Det store parklignende område med en overvældende mængde at smukke gamle træer, flydende generøse plæner, blik på hav og horisont.

Det allerede skabte giver os stor lyst til at transformere, udvikle og berige et allerede generøst område. Udfordrin­gen bliver at stoppe i tide og give beboerne mulighed for at få indflydelse på deres eget nabolag.

Adresse
Skovagervej, Aarhus

Bygherre
AAB

Anvendelse
Boliger, Uderum, Torve og Pladser, Parkanlæg

Projektperiode
2017

Areal
37.000 m²

Arkitekt/ingeniør
KPF Arkitekter/Erik Møller Arkitekter/Stokvad