En lille grøn landsby

Projektet består af 40 almene boliger, bestående af træhuse med grønne tage. Beboerne vil kunne dyrke egne køkkenhaver. I projektet lægges stor vægt på et fællesskab omkring velindrettede udearealer.


Projektet er udformet med udgangspunkt i en spændende og ambitiøs lokalplan, der udstikker rammerne for et bæredygtigt boligprojekt, som peger fremad.

De 40 boliger udlægges i 8 bygningskroppe med hver 5 boliger. Beliggenhedsplanen er fri i sin komposition, og rækkehusene flytter sig vinklet for hinanden og de centrale opholdsarealer.

Belægninger fremstår i vid udstrækning i græsarmering, og regnvand opsamles på grunden i en lille sø og i regnvandsbede. Der er udlagt køkkenhaver, hvor beboerne kan dyrke deres egne grøntsager, og hvor de vil møde hinanden omkring de særlige kvaliteter, som bebyggelsen byder på.

Der anlægges et grønt strøg gennem bebyggelsen med et design og udformning, der karakterisere bebyggelsen, og hvor beboerne mødes til rekreativ udfoldelse. Der anlægges regn bede, opholdsarealer, legearealer, boldbaner, bålplads m.m.

Landskabet omkring bebyggelsen udformes med respekt for de omkringliggende landskaber, og skaber derved samhørighed med og falder naturligt ind i omgivelserne omkring bebyggelsen. Beplantningsstrukturen i selve bebyggelserne tager udgangspunkt i engs karakteristiske planter og tilfører bebyggelsen et grønt og frodigt islæt.

Byggeriet skal certificeres DGNB sølv.

Adresse
Lensvej, Årslev

Bygherre
CIVICA

Anvendelse
Boliger, udearealer, LAR Løsninger

Byggeår
2017-

Areal
17.000 m²

Arkitekt/ingeniør
KPF Arkitekter/Niras