Det nye torv i midtbyen – Plads til at mødes

Det nye Borgercenter på Valdemarstorvet skaber et koblingspunkt mellem bymidten og den øvrige by som et centralt placeret offentligt fællesskab.


Vordingborg Kommune arbejder med en strategi for brug af midtbyen som handelsby og som indgang til fællesskaberne i kommunen, både de kulturelle, fysiske og de erhvervsmæssige fællesskaber. Algade opleves som det centrale strøg i midtbyen, livsåren i midtbyen, med forbindelse mellem Stationen mod norvest og Slotstorvet mod sydøst. Algade opleves som det naturlige udgangspunkt for fællesskabet i Vordingborg.

Valdemarstorvet er beliggende på den nordøstlige side af Algade, og ligger således meget centralt i midtbyen, men i dag dog afskåret fra fællesskabet uden direkte fysisk og synlig kobling til Algade og midtbyen, samt den øvrige by.

Ved placering af det nye Borgercenter, kommende Administration og forretningsliv på Valdemarstorvet, og samtidigt ved etablering af en åbning mod Algade, skabes således et centralt omdrejningspunkt og udgangspunkt i midtbyen, midt på det centrale strøg. Et koblingspunkt mellem bymidten og den øvrige by som et centralt placeret offentligt fællesskab.

Som et sammenbindende element udlægges en gennemgående belægningsflade – et tæppe - der løber fra Algade frem til Borgercentret og videre frem til det eksisterende Rådhus nord for Borgercentret. Der skabes herved både en fysisk, synlig og markant struktur, der binder midtbyen sammen med Borgercenter og den øvrige by – et koblingspunkt og indgang til fællesskabet.

På torvet ved Borgercentret etableres en enkel stor cirkulær plint, der sammen med de tværgående bånd i belægningen samler retningerne i rummet. Et enkelt, men samtidigt markant og strukturerende element med mulighed for ophold og aktivitet.

Det nye torv i midtbyen – Plads til at mødes.

Adresse
Valdemarstorvet, Vordingborg

Bygherre
Vordingborg Kommune

Anvendelse
Uderum, Torve og pladser

Projekt periode
2016

Areal
6.000 m²

Arkitekt/ingeniør
Kullegaard Arkitekter/Torkil Laursen