En ny hovedfærdselsåre i boligområdet

Arbejdet med Grønnedal er vidtrækkende og omfatter en total renovering af samtlige udearealer.


Arkitektonisk hovedidé

Som hovedgreb anlægges en hovedsti – en ”Promenade” – der forbinder boligblokkene sammen på langs af området. Promenaden tænkes trukket væk fra bygningerne, så den kommer til at ligge frit på arealerne, og ikke opleves som en decideret adgangssti til boligerne, men netop som en hovedfærdselsåre i boligområdet.

Hovedstien udføres i en bredde, der tilgodeser, at der vil kunne inkorporeres forskellige former for beplantninger og oplevelser i og langs sti forløbet. Dette vil kunne være cirkulære udskæringer til beplantninger, træer, sidde og opholdsmuligheder el.lign..

Cirkulær festplads

Nær ved fælles huset anlægges en cirkulær festplads i græs, som omkranses af en dobbelt trærække fritstående i græsarealet. På selve festpladsen etableres cirkulære belægningsflader, og der etableres en siddeskulptur.

Midt i parkanlægget findes i dag en markant beplantning ved en halvcirkel. Heri etableres et cirkulært opholdsareal med opholdsmuligheder ved bænke omkring træer, og der anlægges en bålplads i midten af arealet.

Ovenstående er kun et udpluk af de mange tiltag, som etableres i Grønnedal.

Adresse
Bredgade/Ringgade, Struer

Bygherre
ABB Struer

Anvendelse
Pladsdannelse, promenade, park, udearealer, parkering m.m.

Byggeår
2011 - 2015

Areal
80.000 m²

Arkitekt/ingeniør
Årstiderne Arkitekter/Grontmij