Legepladsens rum dannes af cirkler

I forbindelse med nybygning af børneinstitutionen Skibhusskoven i Odense anlægges nye legearealer til børnehaven. Projektet omfatter både nye parkeringsarealer, ankomstplads og en stor legeplads.


Arkitektonisk hovedidé

Som hovedstruktur for legepladsen udlægges et gridnet bestående af cirkler. Cirklerne danner baggrund for udformningen af legepladsen.

En stor del af cirklerne omdannes til bakker i forskellige højde, og vil kunne bruges af børnene til umotiveret leg. Andre cirkler omdannes til regulære legeaktiviteter, med gynger, klatrestativer, sandkasser, vandleg, bålplads m.m..

Beplantningen på legepladsen tager også udgangspunkt i cirkelformerne, og en del af disse omdannes til beplantede arealer. Både i form af duft- og sansehaver, frugtbuske, stævningskov m.m..

På arealerne plantes også træer, og de plantes i en størrelse så de fra start af danner et behageligt løvtag for legepladsen.

Endvidere etableres mooncarbane, opholdsarealer, grillplads, udekøkken, pauserum m.m..

Adresse
Sandhusvej, Odense

Bygherre
Odense Kommune

Anvendelse
Daginstitutions udearealer

Byggeår
2010 - 2011

Areal
6.500 m²

Arkitekt/ingeniør
Årstiderne Arkitekter/ Moe&Brødsgaard