Nyt domicil med dynamik og bevægelse

Der bygges nyt domicil til Hempel A/S i Lyngby, og i den forbindelse renoveres og omstruktureres hovedparten af udearealerne på grunden, ikke kun ved og omkring det nye domicil, men også omkring eksisterende bygninger strækkende sig over det meste af grunden.


Arkitektonisk hovedidé

Det nye domicil disponeres omkring en dynamisk bevægelse og form som genereres i bygningens atrium, som videreføres og afsluttes i landskabet omkring bygningerne.

Der generes en pladsdannelse i forlængelse af hovedindgangen, og etablering af en terrasse og opholdsareal i forbindelse med kantinen, modsat indgangen.

Linierne fra den dynamiske bevægelse omkring atriet danner grundlag for indretning og design af de øvrige udearealer, som anvendes til parkering og oplag.

Parkeringen anlægges således i bueslag ud i terrænet, og arealerne mellem parkeringen anvendes til beplantning med karakteristiske opstammede træer med blomstrende og stedsegrøn underplantning.

Mod Lundtoftegårdsvej anlægges plantebælte sammenhængende med den eksisterende beplantning langs vejen, og der anlægges gæsteparkering.

Adresse
Lundtoftegårdsvej, Kgs. Lyngby

Bygherre
Hempel A/S

Anvendelse
Ophold, parkering, udearealer

Byggeår
2012 - 2014

Areal
13.000 m²

Arkitekt/ingeniør
Årstiderne Arkitekter/Rambøll