Torvet som omdrejningspunkt

Norups Plads blev anlagt i forbindelse med en udvidelse af Jyske Banks hovedsæde i Silkeborg. Grunden, som tidligere husede den gamle Avis, er placeret hvor Vestergade krydser Hostrupsgade.


Som forudsætning for og som en del af projektet, er den gamle Avisbygning flyttet og renoveret. Ved flytning af Avisen frigøres en plads som omdannes til torv. Torvet ligger som et omdrejningspunkt, der på den ene side afslutter et forløb af gågader og på den anden side bliver trafikalt knudepunkt.

Torvet bliver med sin placering en visuel markering af det historiske skift mellem by og land.

Torvet belægges med indisk granit på gang-, cykel- og opholdszoner, og kørebanen bliver anlagt med insitu betonbelægning. Kunstneren Frode Steinicke har skabt en skulptur til pladsen, og strategisk placeres betonplinte, specielt designet til pladsen.

Adresse
Norups Plads, Silkeborg

Bygherre
Silkeborg Kommune

Anvendelse
Pladsdannelse

Byggeår
2008

Areal
2.500 m²

Arkitekt/ingeniør
Årstiderne Arkitekter/Rambøll