Landskab med diversitet og variation

Landskabet omkring plejecentret tager udgangspunkt i genkendelige elementer fra det danske landskab og de danske haver.


Terra Nova Landskabsarkitekter er med til at vinde Danmarks første Offentlige-Private-partnerskab (OOP) om opførelse og drift af nyt plejecenter i Kolding. Terra Nova Landskabsarkitekter forestår udearealerne i forbindelse med det nye plejehjem.

Landskabet omkring plejecentret tager udgangspunkt i genkendelige elementer fra det danske landskab og de danske haver. Elementer som beboerne vil kunne genkende og relatere sig til fra tidligere tider.

Heden – Skovbrynet – Skovbunden – Engen – Mosen – Køkkenhaven – Frugtlunden Prydhaven – Sommerhaven.

Øverst på grunden anlægges heden. Herfra leder skovbrynet frem til den mere fugtige skovbund/skov. Man ledes herefter ud på engen langs bækken, og videre frem til mosen. Køkkenhaven, frugtlunden, prydhaven og sommerhaven relaterer sig til bygningen, og placeres i sammenhæng hermed.

De enkelte landskabselementer placeres således, at når man bevæger sig rundt på det interne stisystem, vil man blive ledt rundt imellem de enkelte elementer, og de forskellige oplevelser disse vil bibringe.  Der anlægges langs stisystemet og turen rundt i anlægget nicher med mulighed for ophold, hygge og socialt samvær. Ligesom der etableres mere afsidesliggende afslapningskroge til fordybelse.

Landskabet omkring centret vil samlet set fremstå med en diversitet og variation i udformning og sammensætning, der frembringer interessante og indbydende oplevelser året rundt. Lige fra det tidlige udspring i foråret, hen over sommeren til efteråret og vinteren med flotte sammensatte farver og skulpturelle virkninger. Landskabet og haverne vil frembringe stemning, variation og oplevelse, der motiverer sanserne.

Adresse
Hjarupvej, Kolding

Bygherre
Kolding Kommune

Anvendelse
Plejecenter, Parkanlæg, Udearealer

Byggeår
2015

Areal
11.000 m²

Arkitekt/ingeniør
Luplau og Poulsen/Niras