En integreret del af Odense C

Ny bydel i forbindelse med udformningen af det 65.000 m² store butikscenter på den gamle slagterigrund centralt i Odense – umiddelbart op til jernbanen.


Projektet omfatter tillige boliger og kontorer, der skal ligge foran centeret. Alt i alt et projekt på 120.000 m² til tre mia. kr. Den nye bydel åbner op mod den eksisterende bymidte og bliver en integreret del af Odense C.

Der etableres 2 torve samt et passageforløb, som giver byen nye gode byrum med bl.a. mulighed for forskellige former for ophold, vandfontæner, træer, caféliv og grønne rum.

Gennemgående elementer

For at få den ny bydel til at fremstå som en helhed er der arbejdet med gennemgående elementer i form af terrasser i varierende niveauer, karakteristiske belysningsarmaturer, ensartet beplantning samt en ensartet belægning i hele området.

Belægningen er en omfortolkning af Odense bys karakteristiske gule sildebensbelægning i tegl. Udearealerne er tænkt som urbane byrum i et stærk visuelt formsprog, som fungerer godt på gadeplan, samt når de ses fra bydelens høje bygninger.

Adresse
Odense

Bygherre
Odense Projektudviklingsselskab OPUS

Anvendelse
Shoppingcenter, boliger og erhvervslokaler, udearealer

Byggeår
Under udarbejdelse

Areal
110.000 m²

Arkitekt/ingeniør
Årstiderne Arkitekter/Grontmij