Historisk Byrum

Området omkring det tidligere rådhus er historisk et af Skanderborgs ældste bydele, og rummer flere bygninger af historisk karakter, med den tidligere politistation som den vigtigste.


Den historiske betydning for området er dog aftagende i forhold til stedets nuværende karakter, hvor området ligger udenfor den primære handelsgadestruktur. Dette har dog været modsvaret af det tidligere rådhus, der har betydet stor trafik i området, både med tanke på byens borgere, der har brugt rådhuset, men også den store gruppe af ansatte, der har været aktive i byrummet.

Med udflytningen af rådhuset og politiet, og med den tidligere politistation som et markant arkitektonisk og historisk midtpunkt, er der alle muligheder for at lave et bydelsprojekt, som skaber muligheder for nye og forstærkede byrumsdannelser, og derved forlænger og forstærker midtbyens profil.

Der etableres en ny bebyggelse, og denne skabes som en s-form, der danner en karrelignende struktur mellem naboejendommen på Adelgade, og de bevarede bygninger på Asylgade. Derved kan man optage de store terrænspring på en begavet måde, og danne basis for det nye bytorv med dets butikker.

Omkring den tidligere politistation og den nye bebyggelse skabes et helt nyt torv, Rådhustorvet. Dette torv er essentielt for at skabe et levende byrum. Det nye byggeri arbejder primært med butikker på stueplan både mod Adelgade og Rådhustorvet, så man skaber et nyt og levende byrum, hvor den tidligere politistation kommer til sin ret.

Derved skabes den rigtige ramme for det byrum, som på sigt bør være en af Skanderborgs vigtigste pladsdannelser.

Adresse
Adelgade, Skanderborg

Bygherre
Rådhusgården Skanderborg ApS

Anvendelse
Byrum, Torv- og pladsdannelse

Byggeår
2019-

Areal
5.000 m²

Arkitekt/ingeniør
Laban Arkitekter/Rønslev